Herroepingsrecht

Nadat u het door u bestelde product heeft ontvangen, heeft u de mogelijkheid om zonder opgave van reden binnen 14 werkdagen na ontvangst, de koopovereenkomst met MadioSport te ontbinden. Het product dient ongebruikt te zijn en/of onaangebroken ,verpakking moet intact blijven en de zegeling van het product moet intact blijven. U dient wel zelf de kosten en het risico van het retourneren te dragen. Retourzendingen die niet voldoende zijn gefrankeerd, zal MadioSport niet accepteren.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor het onjuist invullen van foutieve NAW-gegevens (Naam, adres, woonplaats) waardoor bestellingen niet op de juiste plaats afgeleverd kunnen worden.

MadioSport behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren wanneer het product door uw toedoen is beschadigd.

Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van MadioSport schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van u te wijten is of anderszins voor uw risico komt, zal MadioSport  u hiervan schriftelijk (via brief of e-mail) in kennis stellen.

Let Op:

Ziet u bij ontvangst van uw pakket  dat uw pakket beschadigd is.
Neem deze dan niet aan en geef hem terug aan de bezorger.
Wij kunnen geen nieuw product vergoeden als het pakket is opengemaakt.